Inackorderingstillägg

  • Inackorderingstillägg söks inför varje nytt läsår
  • Inackorderingstillägget betalas inte ut retroaktivt utan från den månad man söker under aktuellt läsår, högst 4 månader för höstterminen respektive 5 månader för vårterminen
  • Ändring till inackorderingstillägg från busskort under pågående termin kan endast ske i samband med ny terminsstart
  • Sista ansökningsdag för inackorderingstillägg är 20 augusti

Translate the website with Google translate.