Akademi Norr

Akademi Norr -
en gränsöverskridande samverkan mellan 13 kommuner från fyra län

Akademi Norr består av kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Åsele som har gått samman i ett kommunalförbund i syfte att initiera, samordna och genomföra högre utbildning som skall tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt. Varje deltagande kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr.

Akademi Norrs vision är ”Att i vår region skapa ett nätverk av samverkan kring högre utbildning som har högsta kvalitet, inspirerar och vägleder och spelar en avgörande roll för regionens kompetensutveckling, ekonomiskt, socialt och kulturellt”

Genom att Akademi Norr samarbetar med ett antal olika universitet så ett antal utbildningar, program och kurser, utlokaliserade till Akademi Norrs kommuner eller helt på distans. De finns att hitta här.

Kompetensutveckling för Integration i övre Norrland (KIN)

Landsbygd och mindre tätorter i inlandet kämpar med låga födelsetal, sjunkande servicenivå, brister i infrastruktur och ett näringsliv på tillbakagång. Många av våra kommuners framtida förutsättningar för tillväxt är direkt beroende av hur man förmår att ta tillvara den resurs som inflyttade personer med utländsk bakgrund innebär. Vi saknar idag effektiva metoder, kunskaper och samarbetsformer för att tillsammans få nyanlända i arbete och utbildning så att de kan bo kvar och verka i våra kommuner.

Projektet ska ge målgruppen anställda i organisationer och myndigheter verksamma inom ramen för mottagningsprocessen, verktyg till att ge ett bra flyktingmottagande samt till att kunna skapa nya och förbättra befintliga samarbeten över verksamhets- och kommungränser. Projektet förväntas leda till ökad kommunal samverkan kring frågor som rör integrationsarbete vilket i sig förväntas leda till en ökad integration i samhället.

Kompetensutvecklingsinsatserna ska genomföras i form av seminarier, föreläsningar och workshops. Insatserna kommer att vara antingen yrkesspecifika eller gemensamma för alla samt genomföras ortsvis eller gemensamt. Vi eftersträvar att så många insatser som möjligt ska vara gemensamma då detta även ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan individer/organisationer/kommuner.

I KIN-projektet ingår även Norsjö kommun utöver Akademi Norr-kommunerna.

 

Akademiker i Arbete (AiA)

Mellan Akademi Norrs motorfunktion och Umeå Universitet finns ett samarbete som syftar till att studenter vid de olika utbildningarna ska ha möjlighet att skriva sina examensjobb, (C- och D-uppsatser) på uppdrag av ett företag, en kommun eller organisation.

Studenter hittar uppsatsförslag på LinkedStudent.umu.se
Företag och organisationer som vill diskutera möjliga uppdrag kan höra av sig till oss på lärcentrum

 

Motorfunktionen

Akademi Norr bedrev under 2008 - 2011 ett stort projekt, Motorfunktionen, inom europeiska regionalfonden med syfte att skapa kunskapsdriven tillväxt i regionen. Fokus ligger på att skapa en effektiv samverkan mellan företag, lärcentrum och kommunernas aktörer för att stärka Akademi Norr regionens konkurrenskraft. Åsele har i detta projekt jobbat tillsammans med Dorotea och Vilhelmina.

Motorfunktionen ska bland annat

  • Skapa en fungerande infrastruktur för kompetensutveckling i arbetslivet
  • Utveckla och etablera en modell för inkubatorverksamhet i glesbygd med fokus på målgruppen ungdomar
  • Implementera en utvecklad modell som kraftfullt underlättar kunskaps- och kompetenstillförseln inom besöksnäringen (TLA)
  • Öka samverkan mellan företag, samhälle och akademi (triple-helix)
  • Skapa god aktörssamverkan mellan lärcentra, näringslivsenheter, näringsliv, näringslivsorganisationer och utbildare för att få en bättre överensstämmelse mellan det samlade utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov

Translate the website with Google translate.