Efter grundstudierna

Vad gör man när man är klar med sina studier?

"Att lära utan att tänka är meningslöst, att tänka utan att lära är farligt"
Kung Fu Tse, Kina

Masterprogram och forskning
För somliga hägrar ytterligare kunskaper, lusten att läsa försvinner aldrig. Vill man gå vidare är första steget att gå från grundläggande nivå till avancerad nivå genom att söka in på ett tvåårigt masterprogram. För att läsa ett masterprogram krävs generellt att du har en kandidatexamen om minst 180 hp. För att läsa kurser på avancerad nivå krävs att du läst en utbildning på grundnivå, du behöver däremot inte ha tagit ut en examen.

Nästa steg är att söka vidare till doktorandutbildning där man jobbar med forskning. Doktorandutbildningarna pågår i allmänhet 4 eller 5 år och kan också innehålla en del undervisning.

Du ökar dina konkurrensmöjligheter genom att läsa vidare till avancerad nivå. Kontakta din institution för mer information.

Utlandsstudier
Ytterligare meriter får du om du läser hela eller delar av en utbildning i ett annat land. Du kan antingen ordna det på egen hand eller åka som utbytesstudent. Om du åker på egen hand bör du ta kontakt med studentcentrum på ditt universitet för att få information om vad som gäller för olika universitet och länder så att du är säker på att få tillgodoräkna dig de poäng du skaffar utomlands. Många universitet har egna studentutbyten men det finns också stora internationella utbytesprogram som exempelvis Erasmus eller Nordplus.

Om du får chansen att åka till ett annat land och studera - ta den! De är de flesta utlandsstudenter överens om. Att leva, bo och studera i ett annat land, i en ny miljö, ger dig inte bara akademiska meriter utan också nya kontakter och vänner, kulturella kunskaper, språkkunskaper och internationell erfarenhet.

Translate the website with Google translate.