Högskolor och universitet

Högre studier

I Sverige finns närmare 50 utbildningsanordnare för högre studier, det vill säga universitet och högskolor, med rätt att utfärda examen. De som ligger närmast Åsele är

  • Umeå Universitet (UmU)
  • Luleå tekniska universitet (LTU)
  • Mittuniversitetet (MIUN)

Information om alla universitet, högskolor, program, kurser och det mesta annat kopplat till högre studier finns att läsa på studera.nu

Distansstudier

Som boende i Åsele kan du läsa många utbildningar och ändå bo kvar här. De flesta universitet och högskolor ger en mängd av sina utbildningar på distans. Det innebär att man bara behöver åka till utbildningsorten ett fåtal gånger per termin eller på vissa utbildningar inte alls. Föreläsningar ges via videokonferens eller dator, liksom seminarier och grupparbeten.

För dig som är distansstuderande eller student på någon av landets högskolor/universitet finns möjligheten att, utöver att använda lokaler och teknik, skriva din tentamen på Åsele Lärcentrum. Du behöver då den kursansvariges godkännande och därefter kan du boka tid med oss.

Program eller kurser

Alla utbildningar består av kurser. Varje enskild kurs kan vara från bara några veckor upp till ett helt år långa. Kurser är begränsade till endast ett specifikt ämne.

Ett program är en mängd hopsatta kurser där varje utbildningsanordnare bestämmer precis vilka kurser som ska ingå och när under utbildningstiden de ligger. När du läser ett program har du alltlid platsgaranti på kurserna som ingår. Att läsa ett program innebär också oftast att du kan ta ut en examen. En eller ett par av terminerna kan i vissa program vara fritt valbara men väljs med fördel bland kursen som du kommer att ha till nytta i ditt framtida yrkesliv.

Du kan också plocka ihop kurser till en egen utbildning utifrån dina intressen och även från olika universitet. På så sätt kan du skaffa en generell examen, för en kandidatexamen krävs minst 90 hp i ett och samma ämne inklusive en kandidatuppsats (C-uppsats), och ytterligare 90 hp i övriga ämnen. En yrkesexamen kan du däremot bara få genom att läsa ett program. Du kan också läsa enstaka kurser utifrån intresse även om du inte planerar att ta ut en examen.

Translate the website with Google translate.