Högskoleprov

Högskoleprov - en extra konkurrensmöjlighet

Att skriva högskoleprov

Att skriva högskoleprovet ger dig en extra chans att bli antagen till en utbildning. Det gör att du är med och konkurrerar om platserna i två olika antagningsgrupper. En vanlig fördelning är att 60 % antas via sina gymnasiebetyg och 40 % via resultatet från högskolelprovet. Att inte ha ett aktuellt resultat från högskoleprovet gör att du endast konkurrerar om en del av utbildningsplatserna. Observera att det ändå krävs att du uppfyller behörighetskraven för din valda utbildning.

Högskoleprovet anordnas två gånger varje år, i april och i oktober och infaller alltid på en lördag. Det kan skrivas hur många gånger som helst, det bästa resultatet är det som räknas då du söker utbildningar. Resultaten är giltiga i fem år. I allmänhet så får man en högre poäng ju fler gånger man skriver provet. Provets upplägg och innehåll har arbetats om för att få en jämnare balans mellan de olika blocken. Den nya formen gavs för första gången hösten 2011. Resultatet från provet får du i en poäng mellan 0,0 och 2,0. För våren 2011 högskoleprov var poängmedelvärdet 0,86 p.

Under provdagen får du svara på totalt 160 flervalsfrågor som mäter dina kunskaper i olika ämnen:

Kvantiativt block Verbalt block
KVA Kvantitativa jämförelser LÄS Svensk läsförståelse
XYZ Matematik ELF Engelsk läsförståelse
NOG Kvantitativt resonemang MEK Meningskomplettering  
DTK Diagram, Tabeller & Kartor   ORD Ordförståelse

På lärcentrum finns gamla prov du kan träna på, men än så länge finns inte de nya delarna MEK, KVA och XYZ eftersom de aldrig getts tidigare. Både gamla och nya prov finns att titta och träna på hos studera.nu

Translate the website with Google translate.