Innan studier

Innan du börjar läsa bör du undersöka vilka behörighetskrav som finns på den utbildning du vill läsa, det brukar stå i ansökningsblanketter eller i kursinformationen.

Behörighet

Behörighetskraven kan variera mycket mellan olika utbildningar och vilken behörighet du har beror på vilka tidigare studiemeriter du har: vilket år du gått ut, vilket program du läst, hur många gymnasiepoäng du har och om/när du läst extra kuser på komvux. För att se vilken behörighet du själv har kan du läsa i bedömningshandböckerna från Verket för Högskoleservice. Du kan också komma till lärcentrum och få hjälp av studie- och yrkesvägledare.

Meritvärde och meritpoäng

Beroende på vilket år du gått ut gymnasiet och/eller kompletterat med komvuxkurser kommer dina betyg att omvandlas på olika sätt till en skala från 10 - 20. Utöver dina grundämnen kan du läsa till kursen i moderna språk och matematik för att skaffa extra meritpoäng. Det är också möjligt att skaffa meritpoäng i fördjupande områdeskurser utöver behörighetskraven. Du kan få max 2,5 extra meritpoäng. Läs mer hos skolverket.

Högskoleprov

För att öka dina chanser att bli antagen till högskola eller universitet kan du skriva högskoleprovet. Provet ges två gånger varje år, en lördag i i april och oktober. Åselebor skriver i allmänhet sitt prov i Vilhemina. Provet testar dina kunskaper i ordförståelse, läsförståelse i svenska och engelska, matematik, tabeller, kartor och diagram med hjälp av totalt 160 flervalsfrågor. Resultat av provet är en poäng mellan 0,0 och 2,0. Läs mer på Studera.nu.

Translate the website with Google translate.