Övriga utbildningar

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå som utvecklats tillsammans med näringslivet och ska motsvara deras behov på kompetens. Utbildningarna är kostnadsfria och berättigar till studiestöd från CSN. Yrkeshögskolan ger skräddarsydda utbildningar där teori och praktik varvas.

YH-utbildningar är efterföljaren till KY-utbildningarna (kvalificerad yrkesutbildning). Under en övergångsperiod fram till 2013 finns båda utbildningsformer tills dess att alla KY-utbildningar omvandlats till YH-utbildningar.

Folkhögskola

I Sverige finns cirka 180 folkhögskolor, varav sju finns i Västerbottens län. Folkhögskolan är en annorlunda skolform med allt från endagskurser och grundvuxkurser till hela gymnasieutbildningar och yrkesutbildningar. Folkhögskolan ger gymnasiekurser som ger behörighet till högskola och universitet men de gör att du hamnar i en annan urvalsgrupp eftersom folkhögskolor inte ger betyg utan intyg.

Translate the website with Google translate.