Anslagstavla

Föreskrift om skärpt eldningsförbud

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2020-06-25
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2020-06-25
Datum då anslag tas ned
2020-07-17
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare

Protokoll