Omsorg, hjälp och stöd

Alla som bor i Åsele ska få det stöd och den hjälp de behöver för att kunna känna sig delaktiga och leva ett självständigt liv. Här kan du läsa om den service och stöd som kommunen kan erbjuda.

Det kan handla om stöd och service för dig som är äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Det kan också vara att någon behöver rådgivning och hjälp vid ekonomiska svårigheter, konflikter i familjen, missbruk, oro för barn och ungdomar eller andra sociala problem.

Det är socialtjänsten som ansvarar för äldre och funktionshinderomsorgen samt individ- och familjeomsorgen.

Translate the website with Google translate.