Utveckling av samisk livsmedelsproduktion mot offentliga kök

Sjeltien tjïelte har gått med i ett projekt om samisk mat i offentligt kök.

Vi har gått med i projektet för att öka kunskapen kring samisk mat i våra offentliga kök i kommunen. Den samiska maten är en stor del av den samiska kulturen, och ska därför också vara en naturlig del av de offentliga köken i vår kommun. 

I Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 18b§ står det att "kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18a §§ beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet." Vidare i författningskommentaren ges det exempel på vad det kan vara, att man som kommun tillhandahåller traditionell musik och mat, kulturella inslag, särskilda inredningsdetaljer eller samarbeten med aktörer från de nationella minoriteternas civila samhälle. 

Detta är et ledd i kommunens arbete med att uppfylla lagen för våra äldre samiska invånare. 

Vi har haft ett första möte med Ann Sparrock som är projektledare, var hon berättade mer om projektet och vad som förväntas av oss i ett första skede så vi kan komma vidare i projektet. Det första vi ska göra är att ta fram ett samiskt mathjul som följer de åtta årstiderna. Den samiska matkulturen är inte homogen, men har lokala variationer och det är dem vi ska ta reda på, vad är den samiska matkulturen i Sjeltien tjïelte, vad har vi ätit här tidigare? Om du läser detta och tänker "här har jag något att bidra med" tveka inte med att ta kontakt med oss samordnare.

Projektet drivs av Torsta och är finansierad av jordbruksverket och Region Jämtland Härjedalen.

Medfinansiärer;

Krokoms kommun
Åre Kommun
Östersund kommun
Strömsunds kommun
Älvdalens kommun
Åsele kommun
Storuman kommun
Dorotea Kommun
Lycksele Kommun
Arvidsjaur Kommun
Sundsvall Kommun

Translate the website with Google translate.