Samråd

Samrådet består av totalt 10 personer, gruppen består av tjänstemän från kommun, politiker och samiska representanter.

De som sitter med i gruppen är:

Elna Fjellström, Samisk koordinator.

Leisa Renfjell, Samisk koordinator.

Elin Nejne, Student, representerar unga samer.

Gerhard Sansell, Samisk förälder.

Vakant, Representant för Vilhelmina Södra sameby.

Maria Unnes, Samisk förälder, jobbar inom äldrevården.

Alva Fjellström, Representant för Vilhelmina Norra sameby.

Nils-Petter Grenholm, Kommunchef.

Gunnel Jonsson, Kommunalråd.

Eva-Lena Johansson, Socialchef.

Yvonné Nordlander, Skolchef.

Ulf Jonsson-Ejergård, Kulturchef. 

Translate the website with Google translate.