Kansliet

Kansliet svarar för administrativ service till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och valnämnden.

Kansliet sköter då bland annat följande: registrering/diarieföring, kallelser och handlingar till politiska sammanträden, ärendeberedning, protokollföring och expediering av beslut.

Kansliet arbetar även med serveringstillståndsärenden, valfrågor, statistik, utredningar med mera.

Vår HR-strateg stöttar kommunens verksamheter i personal- och lönefrågor. 

Translate the website with Google translate.