Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag som du kan få om du behöver bo och studera på en annan ort än på hemorten. Detta bidrag ges ej om man innehar ett busskort eller tvärtom. Om gymnasieeleven går på en fristående gymnasieskola söks inackorderingstillägget hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Sker studierna på en kommunal gymnasieskola söks bidraget i hemkommunen.

  • Inackorderingstillägg söks inför varje nytt läsår
  • Inackorderingstillägget betalas inte ut retroaktivt utan från den månad man söker under aktuellt läsår, högst 4 månader för höstterminen respektive 5 månader för vårterminen
  • Ändring till inackorderingstillägg från busskort under pågående termin kan endast ske i samband med ny terminsstart
  • Sista ansökningsdag för inackorderingstillägg är 20 augusti
  • Blanketten för inackorderingstillägg via Åsele kommun hittar du här.

Translate the website with Google translate.