Tillgänglighet för asele.se

Åsele kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur asele.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från asele.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. 

Svarstiden är normalt 48 timmar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till kommun@asele.se
 • ring 0941 – 140 00

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet>

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Listor och citat har inte alltid rätt kod och kan därför vara svåra att uppfatta för hjälpmedel.
 • Radbrytningar används som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Instruktioner kan vara svåra att uppfatta för den som inte ser.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för en del hjälpmedel.
 • Filmer saknar textalternativ och syntolkning.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Det finns texter och fält som har färger som kan vara svåra att se.
 • Länktexter kan vara otydliga.
 • Uppläsande hjälpmedel riskerar att läsa upp engelska texter med svenskt uttal.
 • Formulär saknar automatisk komplettering.
 • Pdf:er är delvis inte tillgängliga.


Oskäligt betungande anpassning

Åsele kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Åsele kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Under arbetets gång hävdar vi oskäligt betungande anpassning för de listade problemen och pdf:er som vi ännu ej lyckats åtgärda.

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av asele.se

Senaste bedömningen gjordes: den 14 september 2020

Webbplatsen publicerades: 4 juli 2018

Redogörelsen uppdaterades senast: 3 november 2020

Translate the website with Google translate.