Intern service

Kommunstyrelsens enheter fungerar som stödverksamhet till kommunens övriga verksamheter, anställda och ansvarsområden.

Stödfunktionerna kallas Intern service och består av kansli, lönekontor, ekonomienheten och IT. Förutom dem finns även räddningstjänsten och arbetsmarknadsenheten organiserad under kommunstyrelsens verksamheter.

Translate the website with Google translate.