Bastuklumpen

Bastuklumpen, även kallad Bastuberget, är ett naturreservat som ligger drygt 65 kilometer från Åsele centralort. Naturreservatet har fått sitt namn från ett av de två branta berg som reser sig i landskapet på varsin sida Lögdeälven.

Lögdeälven som rinner genom Bastuklumpens naturreservatet, kantas av ett berg på vardera strandsida. Bastuklumpen och Lögdåkullen reser sig med branta, klippiga stup ur landskapet och utgör utmärkta utkikspunkter. På toppen av Bastuklumpen finns en gammal offerplats.

En del av Lögdeälven som rinner genom naturreservatet utgörs av en fors med vattenfall, klipphällar och stenformationer. Lögdakullforsen, eller Midnattsolsfallet, som denna del av Lögdaelven kallas, bär spår av flottning och dammverksamhet som sedan årtionden stått orörd. Över älven leder en hängbro varifrån man kan beskåda det strömmande vattnet.

Foto: Christian Ortner
Foto: Christian Ortner

Foto: Christian Ortner
Foto: Christian Ortner
Förutom berglandskap, består naturreservatet till största del av ett brandfält som bildades efter den senaste skogsbranden på 1970-talet. Enbart en liten del av det västra naturreservatet undkom branden. Där växer idag en tallskog med 150 till 200 år gamla träd. Brandfältet har sedan 1970-talet lämnats till största del orört och där växer idag en lövskog. 

På Lägdeälvens västra sida ligger även ett stort rosenkvartsområde som tros vara en fornhistorisk arbetsyta där kvarts bearbetats. I skogen intill älven finns även ett enormt flyttblock med en hällmålning (älg), vilket även det tyder på att platsen varit en fornhistorisk boplats.

Foto: Christian Ortner
Foto: Christian Ortner

Bastuklumpens vackra natur kan beskådas längs naturreservatets olika vandringsleder. Framkomligheten längs vandringslederna varierar och är delvis begränsad. Därför rekommenderas ordentlig vandringsutrustning vid ett besök av naturreservatet. Det finns även en timmerstuga där man kan ta en paus.

Foto: Christian Ortner
Foto: Christian Ortner

Tänk även på att Bastuklumpens ställning som naturreservat innebär att följande föreskrifter behöver följas:

 • Motorfordon får inte framföras i naturreservatet. Undantaget är snöskoter som får framföras på snötäckt och tjälad mark.
 • Djurlivet ska respekteras och får inte störas.
 • Ingen åverkan får göras på växtlivet. Det gäller såväl döda som levande växter och träd.
 • Enbart bär och matsvamp får insamlas i naturreservatet.
 • Insekter och djur får inte insamlas eller fångas.
 • Uppsättning av tavla, skylt, affisch eller dylik anordning är inte tillåten.
 • Att göra upp eld är enbart tillåten om det görs med medhavd ved i en mindre brasa på max 0,5 m.

Hitta hit:
Från Åsele centrum kör du knappt 37 km längs väg 92 i riktning mot Umeå. Efter knappt 37 km svänger du vänster i riktning mot Borgsjö. Därefter följer drygt 28 km på mindre skogsvägar med många svängar. Tänk på att sådana vägar kan vara olämpliga för lägre bilar. Vägbeskrivningen efter Borgsjö lyder som följer:

 • Efter Borgsjö tar du den första avtagsvägen till höger. 
 • Sväng vänster efter 800 meter på den vägen.
 • Fortsätt rakt fram 1,7 km och ta sedan vänster igen.
 • Kör 7.9 km på den vägen och sväng sedan höger.
 • Fortsätt rakt fram under 7,8 km och sväng sedan höger.
 • Kör 4,1 km längs den vägen. Destinationen ligger på vänster sida färdriktningen.

  (Man åker till Borgsjö, sen åker man över bron in mot byn och följer skyltarna mot Nordanås (till höger). Starten på vandringen är enkel att hitta, det är parkeringsplatsen med vindskydd ligger precis vid bron över Lögdeälven)

Translate the website with Google translate.