Farthinder

Blomlådor — för er trygghet

Blomlådor på våra gator sommartid är ett kortsiktigt men effektivt sätt att ge bilister signaler om att sänka hastigheten.

I och med att olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon är ovanliga på lokalgator samt att hastigheter och fordonsflöden vanligtvis är låga, är blomlådor i första hand en trygghetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Men eftersom många föräldrar upplever sin bostadsgata som otrygg med hög hastighet, kan Tekniska Avdelningen tillåta blomlådor i trygghetsskapande syfte på vissa gator.

Gatan fortsatt framkomlig

Blomlådor placeras så att hastigheten sänks, samtidigt som gatan ska vara fortsatt framkomlig för exempelvis sopbilar samt drift-och underhållsfordon. Blomlådor är inte en åtgärd för att barnen ska kunna leka på gatan.

Ansökan

Ansökningstiden för blomlådor är årligen mellan 1 april till 15 maj.

Translate the website with Google translate.