Vatten och avlopp

Ansvaret för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten inom Åsele kommun ligger hos tekniska avdelningen.

Du som har, eller planerar, egna lösningar som inte är anslutna till det kommunala nätet kan vända dig till miljöenheten för rådgivning och tillstånd i ärenden som rör vatten och avlopp.

VATTNETS HÅRDHET

Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska grader, vilket skrivs i ◦dH. Vattnet brukar sägas vara hårt vid 10◦dH eller över, och mjukt vatten om det är under 5◦dH.

Det kommunala vattnet i Åsele är mjukt som regnvattnet - ca 2,8◦dH

Som dricksvatten saknar det här betydelse men ett hårt vatten ger vid uppvärmning mera kalkavlagringar i hushållsmaskiner. Med ett mjukare vatten behöver man inte använda lika mycket disk- och tvättmedel. Men om det är alltför mjukt kan det till exempel bli rostangrep i ledningarna.

Skala för vattnets hårdhet

0-2 Mycket mjukt
2-5 Mjukt
5-10 Medelhårt
0-20 Hårt 20- Mycket hårt

När du tvättar kan det vara bra att känna till vattnets hårdhet (tyska grader/◦dH), så du kan dosera rätt mängd tvättmedel.

Translate the website with Google translate.