Hälsa och inomhusmiljö

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den miljö de vistas i. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för att utföra tillsyn över hälsoskyddet i Åsele kommun. Tillsynens mål är att upptäcka, förebygga och kräva åtgärder vid hälsorisker i miljön. Några områden som ingår under hälsoskydd är buller, radon, inomhusluft, badanläggningar, akupunktur, tatuerare med flera.

Det är viktigt att vi inte utsätts för hälsorisker i våra egna hem. Därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus och att vi slipper störande ljud och lukter.

Translate the website with Google translate.