Hälsa och inomhusmiljö

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den miljö de vistas i. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för att utföra tillsyn över hälsoskyddet i Åsele kommun. Tillsynens mål är att upptäcka, förebygga och kräva åtgärder vid hälsorisker i miljön. Några områden som ingår under hälsoskydd är buller, radon, inomhusluft, badanläggningar, akupunktur, tatuerare med flera.

Det är viktigt att vi inte utsätts för hälsorisker i våra egna hem. Därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus och att vi slipper störande ljud och lukter.

Verksamheter ska även bedrivs på ett sådant sätt att det inte uppstår skada på miljön.

Translate the website with Google translate.