Avfall och återvinning

Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. På sidorna om avfall och återvinning får du bland annat tips om källsortering, sophämtning och slamtömning.

Det är FTI (förpacknings- och tidningsindustrin) som ansvarar för återvinningsstationerna i Åsele kommun. Där kan du som privatperson lämna dina tidningar, förpackningar av glas, plast, papper, kartong, wellpapp och metall.

I kommunen finns det tre återvinningsstationer (ÅVS) avsedda för hushållen.
På Vasagatan, bakom OKQ8, Norrstrand samt i Fredrika.

Klicka här på länken för att söka efter din närmaste återvinningsstation på fti webbsida.

Translate the website with Google translate.