Matavfall

Nu är det snart dags att börja ta vara på matavfallet!

I dag sorterar de flesta kommuner i Sverige ut sitt matavfall och bidrar därmed till att uppfylla ett nationellt miljömål – snart kommer turen till Åsele.

Nytt för var och en av oss är att vi får en extra avfallspåse att göra plats för i köket och ett nytt kärl att slänga avfallet i.

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2011:927 Avfallsförordningen) är alla kommuner skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter.

När vi sorterar ut vårt matavfall blir det en stor vinst för miljön, då detta återvinns till både biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat produceras.

Insamling av matavfall kommer succesivt starta upp för hushåll och verksamheter under barmarksperioden 2023. Hur matavfallsinsamling kommer att se ut för fritidshus uppdaterar vi här.

Så här går vägningen till

Vid hämtning lyfts ditt kärl upp och helheten vägs, efter det töms först ditt matavfall, kärlet vägs igen och efter det töms ditt restavfall.

Se filmen om hur enkelt du sortera ut matavfallet från restavfallet. 

Klicka här på länken för att komma till filmen.

Translate the website with Google translate.