Fastighetsägare/Hyresvärd

Som fastighetsägare har du ansvar för att sortera det avfall som uppkommer i din fastighet.

Är du ägare till villa så byts ditt 80, 190 eller 370 liters avfallskärl ut till ett 240 liters tvådelat kärl som tar emot matavfall och restavfall separat från varandra. Med det nya kärlet får du ett startpaket med matavfallspåsar, påshållare, en slaskskrapa samt information.

Är du ägare till en fastighet med lägenheter, kontors- och affärslokaler eller en byggnad för industri får du ett eller flera bruna kärl för matavfall i ditt abonnemang. Det bruna kärlet till matavfall kompletterar ditt gröna restavfallskärl som du redan har idag.

Som hyresvärd eller fastighetsägare är du ansvarig för att se till att dina hyresgäster får den information de behöver för att komma igång med utsortering av matavfallet samt se till att tillhandahålla dem med matavfallspåsar och påshållare.

I startpaketen som kommer med de nya matavfallskärlen får ni matavfallspåsar till ungefär ett års förbrukning, efter det är ni ansvarig för att förse era hyresgäster med fler påsar.

Tips! Startpaketet som alla får innehåller ungefär en årsförbrukning av påsar, efter det är det bra om det finns ett system hur utdelningen kan gå till. Här kommer ett förslag från oss:

  • Förvara matavfallspåsarna på lämplig plats, tillexempel i avfallsrum eller annat rum som alla har tillgång till. Här får man själv hämta ny påse när de är slut.

Translate the website with Google translate.