Hushåll

Matavfallsinsamlingen kommer att se lite olika ut beroende på hur du bor.

Bor du i en- eller tvåfamiljshus får du ett nytt avfallskärl. Det gröna kärlet byts ut till ett svart. I det svarta kärlet finns det två fack, ett för matavfall (100 liter) och ett för restavfall (140 liter). När du har fått ditt nya avfallskärl, så titta in i kärlet! Där hittar du ett startpaket, innehållande allt du behöver för att komma i gång med att sortera ut matavfallet från restavfallet – matavfallspåsar, påshållare, slaskskrapa och information.

Bor du i ett flerfamiljshus förses ditt bostadshus med ett eller flera extra bruna kärl till matavfallet. I samband med detta kommer du av din fastighetsägare eller bostadsrättsförening att få ett startpaket med allt du behöver för att komma i gång– matavfallspåsar, påshållare, slaskskrapa och information.

Större verksamheter och verksamheter som har matavfall som verksamhetsavfall kommer också att förses med ett eller flera bruna kärl som kompletterar det gröna restavfallskärlet. Läs mer här om företag/verksamheter.

Translate the website with Google translate.