Återvinningscentral

Idag är avfall inte längre sopor, utan en resurs som alltmera tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras.

Åsele kommun har en återvinningscentral som är placerad ca 2 km från Åseles centrum.

I Fredrika har vi en mobil återvinningscentral som ställs på äldreboendet Duvansparkering, umevägen 7.

Återvinningscentralerna är främst avsedda för hushållens grov- och farliga avfall som ingår i grundavgiften. Bygg- och rivningsavfall ingår inte i grundavgiften. Allt avfall som lämnas ska sorteras och lämnas på avsedd plats enligt skyltar och personalens anvisningar.

Fråga personalen vid frågor - Vi finns här för att hjälpa dig!

Öppettider:

Åsele (Industrivägen 15)    
Tisdag 11.00 - 18.30  
Fredag 08.00 - 12.00  
Fredrika (Umevägen 7)    
Torsdag 15maj till 14okt 13.00 - 17.00  
Torsdag 15okt till 14maj 14.00 - 17.00 (utan släp)

Klicka här för att hitta till Åsele ÅVC 

Viktigt att tänka på...

  • Sortera avfallet hemma innan ni lämnar det. Det underlättar för er själva samt personalen
  • Plocka isär avfallet/produkten som består av olika materialslag så långt det är möjligt
  • Vid användning av sopsäckar, använd transparenta
  • Personalen hjälper dig med att hänvisa vart du ska kasta ditt avfall men du ansvarar själv för att kasta ner avfallet i kärlen.

Inlämningsblankett

Tekniska avdelningen har tagit fram en inlämningsblankett för bygg- och rivningsavfall och för verksamheter som ska lämna avfall på återvinningscentralen.

Blanketten måste medfölja ifylld när Ni kommer till återvinningscentralen. Detta för att förenkla faktureringen säkerställa mängder inför miljörapporterna.

Verksamheter

Verksamheter kan även nyttja kommunens återvinningscentraler genom att lämna utsorterat avfall i enlighet vad kommunfullmäktige har beslutat. Avgift utgår då enligt gällande avfallstaxa.

Klicka här för att komma till inlämningsblanketten för verksamheter.

Bygg- och rivningsavfall

Vad är bygg- och rivningsavfall?
Prislista 2023

Klicka här för att komma till inlämningsblanketten för Bygg- och rivningsavfall.

Translate the website with Google translate.