Återvinningscentral

Idag är avfall inte längre sopor, utan en resurs som alltmera tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras.

I Åsele kommun finns två återvinningscentraler, den ena placerad ca 2 km från Åseles centrum och den andra i Fredrika vid kommunförrådet.

Öppettider:

Åsele (f.d. Avasjösågen)

Tisdag 11:00 - 18:30

Fredag 08:00 - 12:00

Fredrika (Kommunförrådet)

Torsdag Maj - september 14:00 - 18:00

Torsdag Oktober - April 15:00 - 18:00

Klicka här för att hitta till Åsele ÅVC    klicka här för att hitta till Fredrika ÅVC

Återvinningscentralerna är främst avsedda för hushållens grov- och farliga avfall. Allt avfall som lämnas ska sorteras och lämnas på avsedd plats enligt skyltar och personalens anvisningar.

Fråga gärna personalen innan du kastar ditt avfall så återvinns det rätt.

Osorterat återvinningsmaterial och/eller avfall innebär ett mer arbete för oss inom renhållningen och medför i slutändan ökade kostnader för alla skattebetalare i Åsele kommun!

Viktigt att tänka på...

  • Sortera avfallet hemma innan ni lämnar det. Det underlättar för er själva samt personalen
  • Plocka isär avfallet/produkten som består av olika materialslag så långt det är möjligt
  • Vid användning av sopsäckar, använd transparenta
  • Personalen hjälper dig med att hänvisa vart du ska kasta ditt avfall men du ansvarar själv för att kasta ner avfallet i kärlen.

Läs mer om genomskinliga sopsäckar, gäller från den 1 februari 2019

Verksamheter kan även nyttja kommunens återvinningscentraler genom att lämna utsorterat avfall i enlighet vad kommunfullmäktige har beslutat. Avgift utgår då enligt gällande avfallstaxa.

Deklarationsblankett för verksamheter

Tekniska avdelningen har tagit fram en ny deklarationsblankett för verksamheter som ska lämna avfall på återvinningscentralen. Blanketten måste medfölja ifylld när Ni kommer till återvinningscentralen. Detta för att förenkla faktureringen samt säkerställa att verksamheterna ej betalar för hög avgift på blandlassen samt säkerställa mängder inför miljörapporterna.

Klicka här för att komma till deklarationsblanketten.

Translate the website with Google translate.