Genomskinliga sopsäckar

Nu införs kravet på genomskinliga sopsäckar på kommunens återvinningscentraler för att säkerställa att avfallet hamnar på rätt plats.

När du lämnar ditt grovavfall på Åsele kommuns återvinningscentraler och tänker använda dig av sopsäckar bör de vara genomskinliga. Vi inför detta eftersom de svarta sopsäckarna kan ställa till problem när de slängs ner i containrarna. De flesta av avfallet är rätt sorterat, men tyvärr händer det att det hamnar miljöfarligt, elektroniska produkter, mediciner mm där det inte ska vara.

Vi inför kravet på genomskinliga sopsäckar för att nå våra mål med minskad mängd felsorterat avfall och få bättre arbetsmiljö för personalen.

Du kan använda svarta sopsäckar tills du har slut, men måste då visa upp innehållet. Det innebär att påsen öppnas upp och du får sortera innehållet manuellt från bilens bagagelucka eller släpvagnen.

Kravet på genomskinliga sopsäckar har genomförts i de flesta kommuner i länet.

Translate the website with Google translate.