Farligt avfall

I Åsele kommun kan du lämna farligt avfall på återvinningscentralerna i Åsele och Fredrika. Alla, både hushåll och företag, är ansvariga för att det farliga avfallet sorteras ut och tas om hand på ett godkänt sätt.

Transport av avfall

För transport av avfall gäller speciella regler. Företag som transporterar avfall och farligt avfall måste ansöka om tillstånd för detta hos länsstyrelsen. För verksamheter som själva vill transportera sitt avfall gäller att detta ska anmälas till länsstyrelsen om det rör sig om mindre mängder. Om det är större mängder måste en ansökan om tillstånd lämnas in.

Mer information om transport av avfall finns på länsstyrelsens hemsida

Translate the website with Google translate.