Inomhusmiljö

Människor tillbringar en stor del av sin tid inomhus och därför är det viktigt att miljön i våra bostäder, arbetsplatser och skolor är bra. Många faktorer påverkar inomhusmiljön och problem kan bero på faktorer som buller, fukt, temperatur, belysning och luftens innehåll av olika ämnen. Det är viktigt vid val av lokalers utformning, installationer och materialval att tänka på hur dessa påverkar miljön inomhus.

Har du problem med dålig lukt, fukt, mögel, för hög eller låg temperatur eller något annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp kan du kontakta Miljöenheten vid Åsele kommun.

Translate the website with Google translate.