Kulturplan

Kulturplanens syfte är att ange politisk riktning och mål för hur Åsele kommun ska arbeta med kultur, samt tydliggöra vilken roll kulturen har i kommunen åren 2021 – 2024. Den lyfter fram de lokala kulturpolitiska målsättningarna och utgår ifrån de regionala kulturpolitiska och de nationella målen/målsättningar samt de styrdokument och lagar som är av betydelse.

Translate the website with Google translate.