Utsläpp av farliga ämnen

Utsläpp av farliga ämnen kan påverka samhället på många olika sätt. Här får du information om hur du ska förbereda dig eller agera vid till exempel utsläpp av giftig gas, farliga ämnen i dricksvatten eller om det inträffar en kärnteknisk olycka.

Vid ett utsläpp av kemikalier och ämnen som är farliga för allmänheten ska räddningstjänsten skicka ut ett VMA, ett viktigt meddelande till allmänheten. VMA sänds i både Sveriges Radio P4 och i Sveriges Television. 

Detta får du veta i ett varningsmeddelande vid utsläpp av farliga ämnen:

  • Vad som har hänt
  • Vad som är det akuta hotet
  • Information om vad du ska göra för att skydda dig
  • Vad allmänheten ska göra för att underlätta räddningsarbete

Ofta kan varningsmeddelandet vid farliga utsläpp handla om att du ska:

  • Gå in - du har bättre skydd om gaser eller radioaktiva ämnen inomhus än utomhus
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation så det inte inte kommer in förorenad luft
  • Lyssna på Sveriges Radio P4, där får du löpande information om vad som har hänt
  • Hjälp andra! Till exempel kan du släppa in personer som behöver skydd inomhus
  • Stanna inne

Om olycka drabbar dricksvatten och kranvatten så kan meddelandet handla om var du kan få tag i friskt vatten

Läs mer hos Krisinformation.se om din beredskap vid kärnteknisk olycka och kemikalieolyckor.