Historik

Hanna Lindblad föddes den 18 maj 1892, Åsele kyrkby.

Hon tog sin examen i Lycksele den 7 juni 1911, vid 19 års ålder. Hanna vikarierade i ett flertal byar inom dåvarande Åsele socken, bl a Älgsjö, Tensjö, Åkerberget och Björksele. Bristen på folkskollärare gjorde att hon blev folkskollärare på dispens 1923. Samma år fick hon en ordinarie tjänst vid Borgsjö folkskola. Där tjänstgjorde hon fram till 1947. Från 1944 var Hanna dock tjänstledig på grund av ohälsa och i december 1947 avgick hon med sjukpension.

Hon flyttade till Brännkyrka församling i Stockholm där hennes syster Rut vistades sedan en tid tillbaka. Den avgörande faktorn till att Hanna flyttade till Stockholm var dock att det var hennes älsklingsstad. Efter en olyckshändelse 1978 så togs hon in för vård på Vårbergs sjukhus på Skärholmen och där vistades hon fram till sin bortgång den 1 augusti 1982.

Hanna var äldst av tre syskon. Uppväxten präglades av fattigdom och deras mor Anna Lindblad fick jobba hårt för att kunna ge sina döttrar en yrkesutbildning. Samtliga blev småskollärare vilket var ovanligt på den tiden, att fattiga barn och då särskilt flickor fick gå i skola.

Hannas svåra uppväxt gjorde att hon kände starkt för att ge ungdomarna på den ort där hon själv vuxit upp en hjälpande hand!

Translate the website with Google translate.