Stipendier

Lärarinnan HANNA LINDBLADS stipendium delas ut till studiebegåvade ungdomar, ej äldre än 30 år, inom Åsele kommun, att användas för yrkesutbildning såväl inom traditionella som fria yrken. Stiftelsens styrelse avgör om utdelningen skall vara årlig.

Som behöriga att söka stipendium räknas de som bedriver gymnasiestudier som ger yrkeskompetens efter avslutade studier på teoretisk-praktiska linjer, de som bedriver studier på någon av universitetens linjer som ger yrkeskompetens samt kortare praktiska och teoretiska kurser som kan betraktas som vidareutbildning.

Det finns ingen speciell ansökningsblankett. Lämpligast skriver man ett personligt brev. Till ansökan ska ett intyg bifogas som visar var du studerar eller arbetar.

Stipendiet delades ut första gången 1984, t.o.m 2020 har 385 500 kr fördelats på 65 stipendiater!

Ansökningsperiod: oktober månad, varje år! Vill du lämna in din ansökan tidigare än så, så går det naturligtvis också bra.

Ansökan skickas till:

Lärarinnan Hanna Lindblads Stiftelse
Skolgatan 1
919 31 Åsele

Translate the website with Google translate.