Svenska för invandrare (SFI)

I svenskundervisningen för invandrare (SFI) skall invandrare få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardagsliv, samhällsliv, utbildning och arbetsliv.

Kursen skall förbereda för en vid och varierande språkanvändning
Den studerande börjar sina studier på den språkliga nivå som bestäms av förkunskaperna och avslutar dem när målen har uppnåtts.

Rätt att delta i studierna har personer som är

  • Bosatta (folkbokförda) i Åsele kommun
  • Är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
  • Saknar grundläggande kunskaper i svenska motsvarande slutbetyg från kurs D

 

Studieformer

Språkstudierna kan ske på heltid eller deltid. Till SFI-utbildningen är det kontinuerlig antagning under året och skall påbörjas inom tre månader från anmälningstillfället.

Svenskaundervisningen sker i SFIs lokaler på Åsele centralskola/SFI på Skolgatan 1.

Det finns tre olika studievägar som är anpassade för att möta de studerandes olika behov. Varje studieväg innehåller två kurser: A+B, B+C eller C+D. Man studerar efter individuella mål. Betyg ges efter varje kurs där A-E är godkända betyg och F står för ett icke godkänt resultat. För fortsatta studier i Svenska som andra språk krävs betyg från slutkursen D.

SFI kan kombineras med andra kurser inom Komvux i ett individuellt studieprogram, praktik eller arbete.

Behöver studenter tillgång till datorer finns det både i SFI-lokalen och på Lärcentrum.

Translate the website with Google translate.