Skola och Förskola i Åsele

I Åsele finns tre förskolor, Renen och Villan med fyra respektive tre avdelningar. Samt förskolan Snödroppen i Fredrika. Det finns även två grundskolor, Åsele Centralskola och Fredrika Skola.

Förskolor

Förskoleverksamhet bedrivs för barn från ett år t o m juli månad det år barnet fyller sex år. Alla avdelningar har 18 platser och 3,00 tjänster personal. I Fredrika finns förskolan Snödroppen. För kommunens förskolor gäller följande öppettider, 06:30 - 18:00.

Förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik plats för barnen. Verksamheten bedrivs i enlighet med skollag och läroplan för förskolan. Varje förskola har även en egen arbetsplan.

Klicka här för att läsa mer om Förskolorna

Grundskolor

Åsele Centralskola ligger i hjärtat av Åsele och är en F-9 skola. Skolan har välutbildade och behöriga lärare samt uppvisar ett bra resultat. 2010 blev vi rankade Sveriges bästa skolkommun av tidningen Skolvärlden.

I anslutning till skolan ligger ishall, simhall, sporthall och fotbollsplaner. Ett elljusspår finns också i närheten av skolan. Naturen runt skolan används i det pedagogiska arbetet och är en källa till inspiration, kunskap och upplevelser.

Fredrika Skola är beläget ca 6 mil öster om Åsele i riktning mot Umeå. Skolan ligger mitt i byn och har närhet till vacker natur. Miljön runt skolan och i byn används i det pedagogiska arbetet och är en källa till inspiration. 

Fredrika skola är en F-6 skola med alla möjligheter som en byaskola ger. Vi utforskar närmiljön och får hjälp av närsamhället när vi vill lära oss mer än vad som kan rymmas i en lärobok. 

Från HT-18 åker mellanstadieeleverna, (ÅK-4, 5 och 6), till Åsele en dag i veckan för att ha slöjd och hemkunskap.
Eleverna är då hela dagen tillsammans med sina jämnåriga i Åsele och när det är dags att börja 7:an har de full koll på klasskamrater och lokaler.

Klicka här för att läsa mer om våra grundskolor.

Närmsta gymnasieskola ligger i Vilhelmina och Lycksele. 

Fritidsgården Fenix

Åseles Fritidsgård är stor och rymlig. Det finns möjlighet att spela pingis eller biljard, replokal (en ny är på gång), stor sal för dans eller konsert, scen, ett pysselrum (nytt är på gång), kök, caféteria, musikanläggning, filmmysrum, ett Xbox och ett Nintendo switch. Fritidsgården är en säker oas för ungdomarna att komma och bara vara, och umgås med sina kompisar samt samtala med vuxna. 

Klicka här för att läsa mer om Fenix.

Translate the website with Google translate.