Begravningsombud

Begravningsombudet granskar hur begravningar sköts för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombudets uppdrag

Begravningsombudet ska:

  • Känna till hur begravningsverksamheten är organiserad. Dessutom hur den utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.
  • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter.
  • Hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom.
  • Skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift. Om förslaget avstyrks ska ombudet skriftligen motivera det och lämna eget förslag till begravningsavgift.