Finansering

Klicka vidare till YouTube för att se en film med tips om hur du söker företagslån

Region Västerbotten

Hos Region Västerbotten kan du som företagare ansöka om företagsstöd. Stöden är till för att främja hållbara investeringar för tillväxt och varaktiga arbetstillfällen i små och medelstora företag i Västerbotten.

Det finns flera typer av stöd, till exempel Mikrostöd för nystartade företag och Tillväxtcheck för kvinnor och utomnordiskt födda. Innovationsstöd finns för utveckling av nya innovativa produkter och tjänster och vill man investera i till exempel maskiner och inventarier kan man söka investeringsstöd.

I Åsele kommun kan företag beviljas upp till 50 % i stöd till investeringar då kommunen tillhör investeringsområde 1. För att läsa mer om vilken typ av stöd som kan vara lämpligt för dig läs gärna på Region Västerbottens webb eller kontakta oss på ÅNS så hjälper vi dig.


ALMI Företagspartner

Företagsrådgivning och finansiering via lån till investeringar och utveckling av ditt företag.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är en stiftelse för att främja företag med tillväxtambitioner i Västerbotten. De erbjuder flexibla topplån för nyetableringar, utveckling och expantion i ett nära samarbete med bland annat banker och riskkapitalbolag.

Garantia

Garantias affärside för att hjälpa små och medelstora företag är att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att underlätta finansieringen av medlemmars investeringar och kapitalbehov. Det görs genom att ställa säkerheter, i form av borgen, vid upplåning hos bank eller andra Kreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva kreditverksamhet. Affärsmodell präglas av Enkelhet, Smidighet, Snabbhet. Med deras garantier kan du få lättare finansiering från banken.

A checklist in English: Are you applying for a business loan?

Translate the website with Google translate.