Vad händer om du inte betalar din faktura?

 1. Påminnelse
  Om du inte betalar din faktura i tid skickar vi ut en påminnelse. Den skickas ut runt 10 dagar efter fakturans förfallodatum. Kostnadsersättning för påminnelsen är 60 kronor och debiteras på påminnelsefakturan.

 2. Inkasso
  Om du trots påminnelse inte betalar påminnelsen inom utsatt tid skickas din faktura vidare till inkassobolaget Marginalen. Om du har fått ett inkassokrav är det till Marginalen du ska betala, eftersom skulden har flyttats över till dem.

 3. Kronofogden
  Om du inte betalar din skuld till inkassobolaget kan skulden skickas vidare till Kronofogden. Det kan leda till att du får en betalningsanmärkning.

 4. Varning om vattenavstängning
  Är din faktura fortfarande obetald får du en varning, att du har 14 dagar på dig att betala. Med brevet skickar vi en specifikation över din skuld hos Åsele kommun. Tänk på att det är exklusive inkassokostnader + räntor. På brevet hittar du alla uppgifter du behöver för att betala skulden.

 5. Avstängning av vatten
  Betalar du inte din skuld trots varning om vattenavstängning är vår sista åtgärd avstängning av vattnet. Har du fått ditt vatten avstängt tillkommer en avstängnings- och påkopplingsavgift. Se taxor och Avgifter för beloppet på avgiften.
  Sker påkoppling av vattnet av någon annan än Åsele kommuns personal anmäls detta till Polisen.

Att de boende informeras om en planerad avstängning är fastighetsägarens ansvar.

Under tiden vattnet är avstängt kan vatten hämtas vid särskilt anordnad tappkran på Adamsgatan 9, 919 32 Åsele, kommunförrådet under dagtid kl. 07.00-16.00, lunchstängt kl. 11.00-12.00.

Translate the website with Google translate.