Samhällsorientering

Kommunerna är enligt Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare skyldiga att erbjuda samhällsorientering. Det kommunala uppdraget definieras i Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige!

Samhällsorientering kan erbjudas till dig som har fyllt 18 år men inte 65 år, är folkbokförd i Åsele kommun och har beviljats uppehållstillstånd som flykting, familjemedlem eller anhörig.

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som går i gymnasieskola eller till medborgare i ett annat EES-land eller Schweiz.

Samhällsorienteringen genomförs huvudsakligen som fjärrutbildning vid Åsele kommuns Lärcentrum
– antingen via enskilda studieplatser eller via videokonferens.

Flyktingsekreterare vid Åsele kommuns Individ- och familjeomsorg tar emot anmälningar och planerar/bokar genomförandet. Utbildningsstart sker löpande beroende på behov.

Målsättningen är att samtliga som har rätt till Samhällsorientering ska ha genomfört utbildningen inom ett år från att de anlänt till kommunen.

Translate the website with Google translate.