Familjerätt

Familjerätten inom socialtjänsten regleras genom föräldrabalken (FB). I föräldrabalken har man stärkt barnens rättsliga ställning genom att barnen alltid ska komma i första hand i ärenden som rör dem.

Familjerättsliga frågor berör faderskap/föräldrabekräftelse, samarbetssamtal, vårdnad, boende och umgänge samt adoption.

Möjlighet finns att beställa tid hos familjerådgivaren som ger råd och stöd i relationsfrågor.