Torvsjö Kvarnar

Torvsjökvarnar är en av norra Europas fortfarande fungerande vattendrivna anläggningar. Kvarnanläggningen blev 1972 ett lagstadgat byggnadsminne och är en kulturmiljö av riksintresse. Anläggningen står öppen för alla att besöka.

Redan för 7000 år sedan fanns det människor runt Torvsjön och den första nybyggaren kom till platsen på 1670-talet. Inlandsbonden var i sitt självhushåll beroende av naturresurserna och de gemensamma aktiviteterna kretsade i mångt och mycket kring vattnet i Kvarnbäcken med allehanda installationer som drivs av just vattnet till hjälp. 

Under 60-talet var hela anläggningen strakt nedsliten och förfallen men via initiativ från byn och Länsarbetsnämnden, Åsele kommun och Västerbottens länsmuseum startades restaureringsarbetet och Stiftelsen Torvsjö kvarnar bildades. 

Genom byn Torvsjö rinner Skarpsjöbäcken som utmynnar i Torvsjön. Längs Skarpsjöbäcken byggde byns invånare den kvarnanläggning som idag kallas Torvsjö Kvarnar. Kvarnanläggningen består av bland annat skvaltkvarnar, tröskverk och ett elverk. Samtliga installationer längs kvarnbäcken upprättades för hand. Detta hantverk efterliknas under restaureringen som utfördes 2020-2021 av Kvarnbäckens dammar och Torvsjö kvarnars byggnader med hjälp av finansering från Länsstyrelsen i Västerbotten. 

Förutom jordbruk, tjänade även skogsbruk som en basnäring i Torvsjö. Invid Kvarnbäcken ligger Skogsmuséet, där utställningar berättar om Torvsjöbornas skogsarbete. Förutom Skogsmuséet finns även en skogskoja i närheten av kvarnanläggningen där skogsarbetarna brukade övernatta. Nere vid Torvsjön ligger också en kopia av den spelflotte som användes för att transportera timret över Torvsjön. 

Invid Kvarnbäcken ligger även Torvsjö café som vanligtvis håller öppet under sommarsäsongen.

Hela anläggningen och caféet drivs av Granskott AB.

Foto: Ralf Röder

Foto: Tobias Ekström

I anslutningen till kvarnbäcken finns även en vandringsled. Vandringsleden är lättillgänglig och erbjuder an uppfriskande vandringen i det vackra landskapet. Läs mer om vandringsleden i Torvsjö Kvarnar här.

Hitta hit
Kör knappt 20 km längs väg 90 i riktning mot Vilhelmina. Efter knappt 20 km kommer en skyltad avtagsväg till höger. Tag av på den och fortsätt några kilometer längs den vägen tills du kör in i Torvsjö.

Fotot överst och nederst: Ralf Röder 

 

Translate the website with Google translate.