Elevhälsans medicinska insats

Så här arbetar Elevhälsans medicinska insats (EMI) i grundskolan
EMI benämndes fram till 2010 som skolhälsovård och erbjuds till alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar åk 9 i Åsele Kommun. EMI är en fortsättning på den förebyggande hälsovård som BVC erbjuder yngre barn och kan ses som elevernas företagshälsovård.

Skolsköterskan
Har bokade hälsobesök samt öppen mottagning när inga elever är bokade. Som förälder kan du vända dig till skolsköterskan för råd i frågor som rör barnets hälsa och som påverkar skolan. Vill du träffa skolsköterskan är det säkrast att boka tid i förväg, antingen via telefon eller mejl.

Skolläkaren
Har tidsbeställd mottagning på skolan. Ta kontakt med skolsköterskan för läkartid.

Samarbete
Skolsköterska och skolläkare samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor i skolan som rör barnens hälsa. Vi samarbetar med övrig elevvårdspersonal – skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare – när behov finns. Samarbete kan också ske med bland annat sjukvården genom vårdcentral eller sjukhus samt genom en SIP (Samordnad individuell plan). Samarbete kan även ske med IFO (socialtjänsten) samt HLT.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt
Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt men även anmälningsplikt. Anmälningsplikten gäller vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa.

Att lära sig må bra
Under skoltiden vill vi att eleven skall lära sig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och även själv klara upp enkla sjukdomsproblem. Vi vill arbeta så att elevens kontakt med elevhälsan kan bidra till detta.

Hälsobesök och hälsoundersökningar
En del hälsoproblem är av det slaget att man inte upptäcker dem så lätt själv. Det gäller tex nedsatt syn, hörsel eller ryggsnedhet. Vid vissa åldrar sker därför hälsokontroller riktade mot sådana avvikelser. Andra typer av hälsoproblem, sådana som redan är kända genom BVC-kontroller eller andra kontakter med sjukvården eller genom vad du själv som förälder lagt märke till, vill vi också följa upp vid hälsosamtal och hälsobesök. Det kan tex gälla allergi, huvudvärksbesvär eller sömnproblem. Inför hälsosamtalet i Förskoleklass, åk 4 samt åk 7 får eleven svara på en enkät hemma, självständigt eller med hjälp av förälder

Specialkost
Det är viktigt att du som förälder inför varje läsår meddelar skolsköterskan om ditt barn behöver  specialkost. Skolsköterskan utfärdar då efter bedömning ett kostintyg och sänder det till skolköket. Viktigt är också att du meddelar skolsköterskan då ditt barn inte längre behöver specialkost.

Meddela lärare
Om ditt barn har synnedsättning, hörselnedsättning, allergi eller annat som är viktigt att känna till, kom  ihåg att meddela berörd lärare/fritidspedagog.

Vaccination
Vaccinationer ges hos skolsköterskan enligt vaccinationsschema, se rutinprogram. För att barnet ska få sitt vaccin måste båda vårdnadshavare lämna medgivande till skolsköterskan. Ett medgivande, oavsett ja eller nej, måste lämnas in.

Vid sjukdom och andra hälsoproblem
Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta förebyggande. Vi vill hjälpa till att försöka lösa problem som kan hänga samman med hur ditt barn har det i skolan, till exempel oklar trötthet, eventuell syn- eller  hörselnedsättning, magont, misstanke om mobbing, hög skolfrånvaro med mera. Vi tycker också att det är bra att du kontaktar skolsköterskan om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär som är av betydelse för skolsituationen, till exempel allergi eller infektionsbenägenhet. Skador som sker utanför skoltid hänvisas till regionen.
 
Vid akuta sjukdomsfall hänvisar vi er att ta kontakt med Åsele Sjukstuga, 1177 eller 112.
 
Du är välkommen
Föräldrar behöver följa med sitt barn på hälsosamtalet i förskoleklass. Under övriga hälsokontroller är föräldrar välkomna men det är inte ett krav. Har ni som föräldrar inte möjlighet att följa med ert barn så får ni gärna ta kontakt med skolsköterskan.
 
Rutinprogram

FSK      Hälsosamtal med skolsköterskan. Kontroll av syn, hörsel, tillväxt samt rygg vid behov. Hälsoenkät.          
ÅK 1      —————————————————————————————-
ÅK 2      Vaccination dos 2 mot Mässling, Påssjuka och röda hund. Tillväxtkontroll.
ÅK 3      —————————————————————————————-
ÅK 4      Hälsosamtal med skolsköterskan. Kontroll av tillväxt och rygg. Hälsoenkät.
ÅK 5      Vaccination mot HPV. 2 doser, 1dos/termin.
ÅK 6      ——————————————————————————————
ÅK 7      Hälsosamtal med skolsköterskan. Kontroll av tillväxt och rygg. Hälsoenkät
ÅK 8      Vaccination dos 5 mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta.
ÅK 9      ——————————————————————————————

Translate the website with Google translate.