Avgifter förskola

Vad kostar platsen?

Åsele kommun tillämpar den statliga maxtaxan, vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli. Men hur mycket det kostar att ha sitt barn på förskolan och fritidshem varierar. Vårdnadshavare som tjänar lite, betalar mindre, medan vårdnadshavare som tjänar mer, betalar mer. 

Läs mer om avgifter och taxa för förskola, fritidshem och pedagogiskt verksamhet under tillämpningsanvisningar

 

Har du lämnat rätt inkomstuppgift?

  • Vårdnadshavare ansvarar för att anmäla rätt inkomst och familjeförhållanden till kommunen så att avgiften för hushållet blir rätt. Inkomstredovisning ska ske minst en gång varje år.
  • Om du separerar eller flyttar ihop med någon, kan det förändra hushållets sammanlagda inkomst och därmed påverka avgiften. Därför måste du anmäla förändrad inkomst inom 14 dagar efter förändring.
  • När ett barn behöver gå upp eller ner i vistelsetid på grund av ändrad placeringsgrund eller andra förhållanden, ska detta meddelas snarast via kommunens e-tjänster.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Detta görs på kommunens hemsida via e-tjänst.

E-tjänst: Lämna/ändra inkomstuppgifter här

Om du inte har bankID och vill lämna dina uppgifter på blankett så finns de här

Translate the website with Google translate.