Visselblåsning

Visselblåsarfunktionen är en del av kommunens arbete med att motverka förekomsten av korruption och andra eventuella oegentligheter i verksamheten.

Visselblåsarfunktionen vänder sig personer som gjort iakttagelser som kan innefatta korruption eller andra allvarliga oegentligheter. Syftet är att underlätta anmälan av missförhållanden som Åsele kommun annars inte skulle ha fått kännedom om, till exempel sådant som handlar om kommunens verksamhetsintressen eller medarbetares eller andra individers liv och hälsa.

Via visseblåsarfunktionen kan enskilda anmäla personer i kommunens ledning eller andra medarbetare i beslutsfattande position eller som på annat sätt har rätt att hantera kommunens medel. Visselblåsarfunktionen begränsas till allvarliga missförhållanden som handlar om bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, brottslighet inom bank och finansväsen, eller andra oegentligheter av motsvarande betydelsegrad.

Läs mer om hur DU kan lämna in medborgarförslag, synpunkter etc här.

När anmäla till visselblåsarfunktionen?

Det går att användas sig av visseblåsarfunktionen på olika sätt. Du kan bland annat vända dig till

  • Närmaste chef alternativt chefsnivån ovanför
  • HR-avdelningen
  • Media
  • Visselblåsarfunktionen (se längst ned på den här sidan)

Om du som anmälare inte vill vända dig till någon funktion inom kommunen kan du välja att vända dig direkt till media. Medarbetare inom offentlig sektor omfattas av ett så kallat meddelarskydd vilket är ett anonymitetsskydd som innefattar ett förbud för kommunen att efterforska vem som lämnat uppgifter till media.

Anmälan

Det går att rapportera en anmälan till visselblåsarfunktionen både öppet och anonymt av medarbetare eller av personer utanför kommunens organisation.

Anmälan görs endera genom att fylla i formuläret nedan eller via telefon, brev eller e-post till visselblåsarfunktionen. Du finner kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen nedan. Anmälan via formuläret på webbsidan går direkt till visselblåsarfunktionen.

Det är viktigt att din anmälan innehåller uppgifter av sådant slag som gör det möjligt att ta beslut om ärendet ska hanteras av visselblåsarfunktionen eller bör lämnas över till annan instans. Det underlättar om det finns möjlighet för visselblåsarfunktionen att kontakta dig, eftersom det under granskningen av anmälan sannolikt kommer finnas behov av kompletterande uppgifter. Av det skälet rekommenderas att du har tillgång till en e-postadress som du anger vid anmälningstillfället.

Om du vill vara anonym går det att skapa en tillfällig e-postadress där du inte anger din identitet.

Anmälans innehåll

  • Beskriv så tydligt som möjligt vad iakttagelserna gällande korruption eller oegentligheter består av.
  • Ange vem eller vilka personer iakttagelsen gäller.
  • Om du har styrkande underlag kan du bifoga dessa vid anmälan.
  • För att kunna lämna återkoppling rekommenderas du att lämna kontaktuppgift.

En anmälan till visselblåsarfunktionen måste ske i god tro och får inte ske i syfte att misskreditera någon eller för egen vinning. Den som avsiktligt lämnar oriktiga uppgifter kan själv göra sig skyldig till brottslig gärning.

Läs om hur utredningen går till
Läs om personuppgifter och anonymitet

Anmälan via e-post

Om du vill vara anonym bör du inte använda din arbetsdator eftersom all trafik loggas och det kan vara möjligt för din arbetsgivare att kontrollera vilka du tagit kontakt med.

Om du vill rapportera anonymt via mejl rekommenderas du att skapa ett anonymt mejlkonto utan personlig information. Ett anonymt mejlkonto garanterar dock inte fullständig anonymitet då det med de flesta mejl följer information om var mejlet skapades och vilken IP-adress det skickades ifrån.

Om du använder e-postkonto via Hotmail och Yahoo är din IP-adress synlig. När man skickar e-post via Gmail syns däremot inte denna information varför du rekommenderas att skapa ett gmailkonto om du vill rapportera anonymt till visselblåsarfunktionen. Länk till att skapa ett Gmail konto.

Om du vill skicka i mejlformat kan du skicka till visselblasning@asele.se

Anmälan via formulär:

Endast ett dokument går att bifoga.
Inte obligatoriskt

Translate the website with Google translate.