Extremt väder

Extremt väder kan orsaka störningar i samhällsfunktioner och risker för människor. Exempel på extremt väder är snöstormar, högra temperaturer och översvämningar. Här nedan kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig för extremt väder.

I Sverige skiftar väder normalt med när väderförhållandena förändras och påverkar exempelvis strömförsörjning, telekommunikationer, transporter och annat kan det orsaka samhällskris. Exempel på extremt väder är översvämningar, högra temperaturer, gräs- och skogsbrand, stormar samt vinteroväder.

Det är viktigt att känna till att under en samhällskris är samhällets resurser begränsade och kommer framförallt att användas till de mest utsatta. Detta innebär att del flesta invånarna kommer att få ta hand om sig själva och har därför ett eget ansvar att förbereda sig. 

Så förbereder du dig för extremt väder
Sannolikheten för att drabbas av extremt väder är hög och det är viktigt att vara förberedd. De fyra grundläggande behov du ska uppfylla är kommunikation, vatten, mat och värme.

Det bästa sättet att förbereda sig är genom att ha en så kallad krislåda hemma. I krislådan samlar du de resurser du behöver inför en samhällskris, exempelvis extremt oväder.

På vår sida om krislådan hittar du information om vad du behöver ha i den och även i ditt skafferi.

Översvämning
Översvämningar är vanliga i samband med vårflod eller kraftigt regn. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Detta kan du göra för att förbereda dig för en översvämning:

  • Fråga kommunen hur risken för översvämning är där du bor. Detta är extra viktigt om du bor i närheten av älven, en sjö eller andra vattendrag.
  • Du kan behöva en barriär som skyddar det som är viktigast. Fundera på ett bra läge för en barriär.
  • Hyr eller köp vattenpumpar i god tid innan en översvämning är på gång. Träna på att använda vattenpumparna i förväg.
  • Följ väderprognoser där SMHI utfärdar varningar - om du misstänker att det finns en risk för översvämning i ditt område.

Detta bör du tänka på under en översvämning:

  • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det är lätt att missa trottoarkanter, refuger och annat. Strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller föra med sig bilen.
  • Om översvämningen hindrar dig från att lämna huset eller en plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.
  • Större översvämningar kan öka risken för transportstörningar, strömavbrott och även ras och skred samt riskera att försämra dricksvattenkvaliteten. Håll dig informerad.

Utrymning
Om samhällskrisen hotar liv eller hälsa kan det finnas behov av att utrymma ett område eller en fastighet. Det kan ske vi exempelvis en naturolycka som gräs- eller skogsbrand, utbrott av smitta och annat. 

För att v eta vad som gäller är det viktigt att hålla sig informerad, exempelvis genom att lyssna på Sveriges Radio P4. Informationen om utrymning kommer att förmedlas via ett Viktigt meddelande till allmänheten, ett så kallat VMA.

För information om andra typer av extremt väder och naturolyckor, besök Krisinformation.se