Hembygdsområdet

Amalienborg Åseles första kulturpris

Tornrester ifrån Amalienborg, Åseles första kulturpris, finner du på hembygdsområdet. Amalienborg var en bigraf- dans- och nöjesställe från ca 1905 till 1956 då Amalienborg revs ned. Efter rivningen bevarade man rester av tornet. Toppen av tornet finns det en vindflöjel. På vindflöjeln finns instämplat B. Näslund Åsele 1916. Om detta är tidpunkten då bröderna Näslund övertog Amalienborg eller Holmströmska gården är osäkert.

Lekutrustning

Parken gjordes om år 2020. Då plockades bort de gamla lekställningarna och placerade ny lekutrustning som balansring, vippgunga och en balansbräda.

Det finns dessutom en grill-ring intill lekplatsen samt bord att sitta och äta på.

Placering och parkering

Parken är placerad vid Stallgatan, bakom ICA. Kartan till höger visar vart hembygdsområdet ligger.

Du kan parkera din bil längs Stallgatan eller Centralgatan. 

Byggnader

Hembygdsområdet inkluderar 17 byggnader av olika karaktär och från olika tidsepoker. Den äldsta byggnaden är portlidret som restes i Gafsele 1769 av Hilmar Hägglund. I byggnaderna finns även sammanlagt 50 utställningar utplacerade, bestående av mellan 8000 och 10 000 kulturföremål.

Läs mer om Hembygdsområdets byggnader genom att klicka på länken.

Translate the website with Google translate.