Kyrkstigen

Kyrkstigen är Åseles mest lokalt belägna vandringsled. Stigen börjar redan på Norrstrand vid Gamla Lyckselevägen, varifrån den sträcker sig genom skogen ända till Älgsjö.

Kyrkstigen är Åsele kommuns mest lättillgängliga vandringsled, både utifrån sin lokala placering och sin lättframkomliga terräng. Vandringsleden går genom öppen tallskog över flack terräng. Längs ledens första del som leder fram till Stensjökojan, är spångar utlagda över de myrar som vandraren korsar. 
Foto: Rickard Molander
Foto: Richard Molander
 
Stensjökojan är belägen cirka fyra kilometer från Åsele centrum och utgör en utmärkt rast- eller övernattningsplats, komplett med utedass. Vid Stensjökojan kan den nyfikne även utforska en del av Åseles kultur genom att följa Timmerrännan som rinner bredvid kojan. Timmerrännan utgjorde förr en del av flottningsprocessen av timmer längs de norrländska älvarna.
 
Förutom vid Stensjökojan finns även bänkar uppställda längs med Kyrkstigens vandringsled  där man kan ta en paus och beundra den vackra naturen. Den äventyrslystne kan också göra en avstickare från leden för att utforska det övergivna björnidet som ligger strax intill.
Foto: Rickard Molander
Foto: Richard Molander
 
Efter Stensjökojan blir framkomligheten längs vandringsleden mer utmanande. Terrängen blir mer svårframkomlig då spångar saknas över myrarna och växtligheten bli tätare. För den erfarne vandraren som har ordentlig utrustning, utgör den fortsatta vandringen dock bara en mindre utmaning som belönas av den vackra naturupplevelsen.
Hitta hit
  • Från Åsele centrum tar du höger i rondellen in på väg 90 i riktning mot Junsele.
  • Sväng in på den första avtagsvägen till vänster. Där kan bilen, eller cykeln parkeras om du inte redan går till fots.
  • Början på Kyrkstigen markeras med en informationstavla.
  • Följ leden som börjar vid informationstavlan tillbaka över väg 92 så att du går parallellt med väg 90 i riktning mot Vilhelmina.
  • Vandringen är skyltad.

Translate the website with Google translate.