Ledamöter i pensionärsrådet

Pensionärsråd 2019-2022

Ordinarie ledamöter
Namn Tillhörighet   Uppdrag
Tommy Danielsson        Kommunstyrelsen   Ordförande  
Åsa Eriksson Kommunstyrelsen  Ledamot
Stig Danielsson    PRO Ledamot
Eivor Kroik KP Ledamot 
Ulf Lindahl SPF Ledamot

Suppleanter
Namn Tillhörighet  Uppdrag   
Brage Sundberg            Kommunstyrelsen   Ersättare     
Anna Enfeldt Kommunstyrelsen Ersättare
Sören Andersson PRO Vice ordförande
Malin Eriksson KP Ersättare
Bengt Jonsson SPF Ersättare