Hur kan jag hjälpa till?

Som Åselebo finns det flera sätt att hjälpa till för att ge våra flyktingar ett bra mottagande.

Gå på Språkcaféer och andra mötesplatser
Biblioteket i Åsele, Vindelns folkhögskola och studieförbunden ordnar ibland caféer och andra mötesplatser där alla kan träffas, samtala och umgås. Syftet med dessa arrangemang är att hjälpa till med språkinlärningen för de nyanlända samt skapa tillfällen där man kan mötas över språkgränserna – integration sker där människor möts. Se arrangörernas annonser och affischer.

Språkpraktik
Det finns ständigt ett behov av praktikplatser där våra nyanlända får möjlighet att träna att använda sig av det svenska språket samtidigt som de får en inblick i arbetslivet på sin nya hemort. Finns det företag, föreningar eller organisationer som har möjlighet att ta emot en språkpraktikant någon dag/vecka – hör av er till arbetsförmedlingen (praktiken genomförs via arbetsförmedlingen). 

God man
Alla ensamkommande flyktingbarn tilldelas en god man som är deras ombud i personliga, ekonomiska och rättliga angelägenheter och därmed hjälpa barnet till en bra start i Sverige tills dess att de fyllt 18 år.
Läs mer hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om gode män.

Särskilt förordnad vårdnadshavare
När ett ensamkommande flyktingbarn fått uppehållstillstånd tilldelar socialtjänsten i den kommun där barnet är folkbokfört en särskilt förordnad vårdnadshavare. Denne har som uppgift att se att barnets behov är uppfyllda inklusive behov av omsorg och trygghet
Läs mer hos SKL om särskilt förordnad vårdnadshavare

Familjehem
Om de ensamkommande flyktingbarnen har behov som inte kan tillgodoses på ett stödboende kan de till tilldelas ett familjehem där de vuxna tar över föräldraansvaret. För att säkerställa barnets bästa gör en utredning på familjen så att de är lämpliga och passar tillsammans med barnet.

I Åsele finns behov av gode män, särskilt förordnade vårdnadshavare. Är du intresserad av något av dessa uppdrag, ta kontakt med överförmyndare. Finns intresse för att bli familjehem ta kontakt med individ- och familjeomsorgen.

Translate the website with Google translate.