Val av skola

I kommunen finns två kommunala grundskolor, Åsele Centralskola (åk 1-9) respektive Fredrika skola (åk 1-6).