Nyanlända med uppehållstillstånd

Enligt Bosättningslagen (lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) som trädde i kraft 1/3 2016 ska samtliga kommuner i Sverige hjälpa till med bosättning av nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagstiftningen är att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i  landets kommuner och förbättra de nyanländas möjligheter att komma in i samhället.

Bosättningslagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och deras anhöriga. Även kvotflyktingar och ensamkommande barn som är kvotflyktingar omfattas av lagen.

Med utgångspunkt från Migrationsverkets prognoser beslutar regeringen om antalet personer som ska anvisas för bosättning under ett år samt fördelningen på länsnivå. Länsstyrelserna beslutar därefter om antalet personer som ska anvisas till varje kommun inom respektive län – det s.k. kommuntalet. Åsele kommuns kommuntal för år 2018 är 10 personer, d.v.s. Åsele kommun måste ta emot 10 nyanlända för bosättning genom anvisning från Migrationsverket.

Portal för nyanlända

Information om Sverige, här kan du enkelt och snabbt hitta information om det svenska samhället. Det är även möjligt att få information där på flera olika språk.