Problem med dricksvatten och avlopp

Ibland inträffar händelser som gör att vi riskerar att bli sjuka av vattnet eller maten. Det kan till exempel orsakas av smitta eller giftiga ämnen i mat eller vatten.

Vatten kan hotas om det till exempel utsätts för hög koncentration av förorenande ämnen. Vattenproblem kan också bero på att det finns för mycket eller för lite vatten vid till exempel översvämning eller vattenläckor.

Idag är kunskapen om många risker i maten stor och det finns regler som skyddar dig som konsument.

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övriga livsmedelsindustrin ska fungera, till exempel bryggerier, mejerier och slakterier.

Ett sätt att förbereda sig inför en händelse där kvalitet och i tillgång till vatten påverkas är att förvara lämpliga mängder vatten i bostaden, till exempel i form av fyllda flaskor i en krislåda.

Om en samhällskris inträffar i kommunen och där tillgången till rent vatten minskar kommer du att få mer information via kommuner, medier och myndigheter i länet.